Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023
HỘI LHPN XÃ HÒA AN  TRIỂN KHAI MÔ HÌNH  “PHỤ NỮ VỚI CÔNG NGHỆ SỐ”

HỘI LHPN XÃ HÒA AN TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “PHỤ NỮ VỚI CÔNG NGHỆ SỐ” (01/12/2022)

HỘI LHPN XÃ HÒA AN TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “PHỤ NỮ VỚI CÔNG NGHỆ SỐ”
Xã Hòa An tổ chức Lễ phát động  phong trào thi đua chuyển đổi số xã Hòa An giai đoạn 2022 – 2025 Triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Công dân thông thái”

Xã Hòa An tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua chuyển đổi số xã Hòa An giai đoạn 2022 – 2025 Triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Công dân thông thái” (22/11/2022)

Xã Hòa An tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua chuyển đổi số xã Hòa An giai đoạn 2022 – 2025 Triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Công dân thông thái”
KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH HÀNH CHÍNH

KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH HÀNH CHÍNH (14/11/2022)

Khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ, công chức
TẬP HUẤN Nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số và trang bị kiến thức về an toàn, an ninh mạng cho Tổ công nghệ số cộng đồng

TẬP HUẤN Nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số và trang bị kiến thức về an toàn, an ninh mạng cho Tổ công nghệ số cộng đồng (08/11/2022)

TẬP HUẤN Nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số và trang bị kiến thức về an toàn, an ninh mạng cho Tổ công nghệ số cộng đồng
Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Krông Pắc năm 2022.

Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Krông Pắc năm 2022. (28/10/2021)

Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 01/10/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc, Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Krông Pắc năm 2022.
Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng góp phần xây dựng môi trường làm việc hiện đại, minh bạch trong cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử

Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng góp phần xây dựng môi trường làm việc hiện đại, minh bạch trong cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử (21/10/2021)

Cùng với quá trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản, tài liệu của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng góp phần xây dựng môi trường làm việc hiện đại, minh bạch trong cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử....
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ