Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 159 12/12/2022 BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM SỐ CỦA CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU TIẾP CẬN PHÁP LUẬT Tải về
2 159/BC-UBND 15/12/2022 Báo cáo tiếp cận pháp luật Tải về