Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Cập nhật lúc: 18/01/2024
TT   UỶ BAN NHÂN DÂN   ĐỊA CHỈ WEBSITE
1 UBND xã Hoà Đông  http://hoadong.krongpac.daklak.gov.vn
2  UBND xã Ea Knuếc  http://eaknuec.krongpac.daklak.gov.vn
3  UBND xã Ea Kênh  http://eakenh.krongpac.daklak.gov.vn
4  UBND xã Ea Yông  http://eayong.krongpac.daklak.gov.vn
5  UBND thị trấn Phước An  http://phuocan.krongpac.daklak.gov.vn
6  UBND xã Hoà An  http://hoaan.krongpac.daklak.gov.vn
7  UBND xã Ea Hiu  http://eahiu.krongpac.daklak.gov.vn
8  UBND xã Hoà Tiến  http://hoatien.krongpac.daklak.gov.vn
9  UBND xã Tân Tiến  http://tantien.krongpac.daklak.gov.vn
10  UBND xã Ea Uy  http://eauy.krongpac.daklak.gov.vn
11  UBND xã Ea Yiêng  http://eayieng.krongpac.daklak.gov.vn
12  UBND xã Ea Phê  http://eaphe.krongpac.daklak.gov.vn
13  UBND xã Ea Kuăng  http://eakuang.krongpac.daklak.gov.vn
14  UBND xã Krông Búk  http://krongbuk.krongpac.daklak.gov.vn
15  UBND xã Ea Kly  http://eakly.krongpac.daklak.gov.vn
16  UBND xã Vụ Bổn  http://vubon.krongpac.daklak.gov.vn

 

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang