Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Cập nhật lúc: 18/01/2024

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Năm 2023 Công văn số 163/UBND-TNMT ngày 18/01/2023 của UBND huyện Krông Pắc về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
   
  - Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
   
Năm 2022

- Công văn số 2640/UBND-TNMT, ngày 11/10/2022, của UBND huyện Krông Pắc, về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Krông Pắc

   
 

- Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

+ Bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Krông Pắc năm 2022

+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp, bảng biểu Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Pắc

 

-  Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Krông Pắc đến năm 2030

+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp, bảng biểu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Krông Pắc

   
Năm 2021  
  -  Quyết định số 782/QD-UBND ngày 07/4/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Krông Pắc
   
Năm 2020  
  -  Kế hoạch sử dụng đất năm 2020: Quyết địnhbản đồ
   
  -  Kế hoạch sử dụng đất năm 2019
  -  Kế hoạch sử dụng đất năm 2018
  -  Kế hoạch sử dụng đất năm 2017
  Kế hoạch sử dụng đất năm 2016
   Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Krông Pắc
    
In Gửi Email

Các tin khác

  • Chưa có bài đăng
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang